€ / EUR

Vyberte menu

Ft / HU

€ / EUR

BALÍKY

"VYSKÚŠAM" balík !!
 
- zúčastním sa na žrebovaní, pripravím darčekový balík (pozri "ÚČASŤ V ŽREBOVANIACH"),
- na sociálnych sieťach (Facebook) budem prítomný 7 dní,
- Cena: 25 EUR / súťaž
 
 
 
"ROZŠIRUJEM" balík !!
 
- začnem predávať cez e-shop (pozri "PREDAJ CEZ E-SHOP"),
- rozšírim svoju dostupnosť tým, že budem "otvorený" 7 dní v týždni 0-24 hodín,
- Cena: 5 EUR / deň + 36 % z hrubej ceny predaného tovaru (ak cez e-shop nebude predaný žiadny tovar tak táto hodnota je 0,-EUR)
 
 
 
"ŠLAPNEM" balík !!
 
- aktívne vystupujem na sociálnych sieťach (pozri "ZÁKLADNÁ MARKETINGOVÁ ČINNOSŤ"),
- zvyšujem príjem tým, že dávam do povedomia viac potenciálnych zákazníkov o mojich produktoch a službách, privádzam zákazníkov do obchodu a e-shopu,
- Cena: 25 EUR / týždeň
 
 
 
"MYSLÍM TO VÁŽNE" balík !!
 
- zúčastním sa na žrebovaní (pozri "ÚČASŤ V ŽREBOVANIACH"),
- začnem predávať cez e-shop (pozri "PREDAJ CEZ E-SHOP"),
- aktívne vystupujem na sociálnych sieťach (pozri "ZÁKLADNÁ MARKETINGOVÁ ČINNOSŤ"),
- Cena: 250 EUR / mesiac !!
 
 
Balíky "VYSKÚŠAM", "ROZŠIRUJEM" a "ŠLAPNEM" sú VOĽNE KOMBINOVAŤEĽNÉ !!
 
 
 
Praktický príklad "MYSLÍM TO VÁŽNE":
 
- vytvorím darčekový balíček špecifický pre moju firmu,
- predám cez e-shop výrobky za cca 20 EUR / kus (môžu byť 4 druhy),
- predám ich v množstve 60 ks + 40 ks + 25 ks + 25 ks, t.j. 150 ks do 1 mesiaca,
- príjem za 1 mesiac: 150 ks x 20 € = 3 000 €
- "MYSLÍM TO VÁŽNE" balík: 250 €/mes
- výška provízie: 3 000 € x 36 % = 1.080 EUR
 
- PRÍJEM VLASTNÍKA zs mesiac: 3 000 € - 250 € - 1 080 € = 1.670 EUR
 
- Ak sa nepredá žiadny z produktov, mesačné marketingové náklady sú max: 250 € / mesiac !!
 
- nezohľadnili sme okrem iného na dodatočný potenciál predaja, ktorý vzniká existenciou e-shopu (0-24 h) a zvýšenie povedomia vďaka reklame, čo by spolu s väčším počtom potenciálnych zákazníkov mohlo zvýšiť existujúci obrat predajne !!!
 
BALÍKY môžete OBJEDNAŤ cez E-MAIL: borkos@borkos.sk
Filter
Cena

Update cookies preferences