€ / EUR

Vyberte menu

Ft / HU

€ / EUR

BUSINESS

VYSKÚŠAJTE PREDAJ CEZ E-SHOP !!
 
Umiestnenie:
- umiestnenie 4 produktov na stránke: www.borkos.sk,
 
Trvanie:
- online predaj počas objednaných dní,
 
Požadovaný:
- dostupnosť 20 kusov na produkt, t.j. 80 kusov na sklade pre 4 produkty,
 
Viazanosť:
- umiestnenie a predaj produktov cez e-shop: www.borkos.sk,
- prevádzkovanie systému e-shopu,
- vykonávanie činností spojených s predajom (skladovanie, predaj, zabezpečenie platobných možností, balenie, rozvoz tovaru zákazníkom, udržiavanie kontaktu so zákazníkmi, vybavovanie záručných záležitostí...),
- mesačné zúčtovanie s vlastníkom tovaru,
 
CENA:
- 5 EUR/deň plus,
- 36 % z hrubej ceny predaného tovaru, t. j. 7,20 EUR za tovar v hodnote 20 EUR, t. j. majiteľ dostane 12,80 EUR za 1 kus predaného tovaru cez e-shop,
 
VÝHODY:
- očakávaný obrat, zvýšenie príjmov, rast tržieb,
- výrazné rozšírenie okruhu potenciálnych zákazníkov,
- rozšírenie o nový predajný kanál,
- otvorené 0-24 hodín, 7 dní v týždni,
- vyhnúť sa prípadným novým povinným zatvárania obchodov,
Filter
Cena

Update cookies preferences