€ / EUR

Vyberte menu

Ft / HU

€ / EUR

BUSINESS

ZÁKLADNÁ MARKETINGOVÁ ČINNOSŤ !!
 
Umiestnenie:
- Facebook a Instagram stránka - @borkossk
 
Trvanie:
- 1 mesiac t.j. 30 dní,
 
Požadovaný:
- odpovede na podobné otázky:
Silné stránky, konkurenčné výhody, poslanie, ciele...??
 
Viazanosť:
- umiestnenie 4 ks príspevku (1 za týždeň) na Facebook a Instagram stránky @borkossk,
- umiestnenie 4 ks obrázkov (1 za týždeň) na Facebook a Instagram stránky @borkossk,
 
CENA:
- 25 EUR/týždeň,
 
VÝHODY:
- očakávaný nárast návštevnosti a príjmov, rast tržieb,
- zvýšená informovanosť potenciálnych zákazníkov,
- možnosť presmerovania na stránku e-shopu,
- jedinečná prítomnosť v sociálnych médiách,
- efektívnejšia reklama, širší reklamný priestor,
- zvýšenie povedomia pred veľkou kampaňou,
- zvyšovanie národného a regionálneho povedomia,
Filter
Cena

Update cookies preferences