€ / EUR

Vyberte menu

Ft / HU

€ / EUR

Hromničné sviečky

Každá DOBRÁ GAZDINÁ, ktorej leží na srdci blaho celej rodiny MUSÍ TO MAŤ !!

Hromničná sviečka je veľmi užitočná vec a aj v minulosti ju mala doma takmer každá dobrá gazdiná, ktorej ležalo na srdci blaho celej rodiny.

Plameň hromničnej sviečky má nám predovšetkým pripomínať potrebu zotrvávať v Božej milosti a dôverovať v Božiu lásku k ľuďom.

Je to svetlo viery, že Boh nás sprevádza v najťažších chvíľach nášho života. Táto viera nás naplňuje pokojom a radosťou z Božej prítomnosti..

2. februára je sviatok Obetovania Pána, v katolíckych kostoloch sa v tento sviatok koná obrad požehnania sviec, liturgia svetla ako symbol očisty a procesia.

Svieca je symbolom Božej blízkosti. Na požehnaných sviecach je vyobrazenie Hromničnej Panny Márie. Svetlo Krista predstavuje zažatá svieca a vlci sú vyobrazením nebezpečenstiev nášho života. Božia Matka svetlom Krista odvracia od nás nebezpečenstvá ohrozujúce náš život.

Najznámejším z hromničných zvykov je svätenie sviečok v kostoloch.

Posväteným sviecam, nazývaným hromničky, sa podľa tradície pripisovala ochrana pred hromom a bleskom, preto sa zapaľovali počas búrky, ale aj pri iných príležitostiach.

Mnohí veriaci prichádzajú do kostolov so sviecami, aby si ich dali posvätiť a v zložitých situáciách ich zapaľujú vo svojich príbytkoch.

Druhého februára sa posväcujú sviečky, ktoré sú vám k dispozícii na našej web stránke !!

Filter
Cena
Update cookies preferences